PUBLICACIONS

 • Solé, D. i Rion, L. (2020) “L’audiovisual: una oportunitat per a l’ensenyament del grec”, Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia, 10 (1), 175-182. [Disponible a: https://revistes.ub.edu/index.php/AFAM/article/view/28741/32273].
 • Solé, D. i Rion, L. (2020) “Ampliant horitzons en l’ensenyament del grec clàssic: les TIC i el mètode comunicatiu”, Auriga. Revista de divulgació del món clàssic, 101, 18-20.
 • Solé, D. i Rion, L. (2019) “La vía “cinestèsica” hacia el aprendizaje del griego activo”, Thamyris. Revista de Didáctica de Cultura Clásica, Griego y Latín, 10, 223-236. [Disponible a: http://www.thamyris.uma.es/Thamyris_2019/Sole_Rion.pdf].
 • Palomar, N.; Solé, D.; Rion, L. i Plesa, D. C. (2019) "Dramatización y griegometrajes: por una experiencia integrada del griego", a Methodos. Revista de didàctica dels estudis clàssics, 4. (en premsa)
 • Palomar, N.; Solé, D.; Rion, L. i Plesa, D. C. (2019) "L'audiovisual com a estímul per revitalitzar el grec a les aules. Una experiència d'enllaç entre la Secundària i la Universitat", a Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, 4. [Disponible a: https://www.raco.cat/index.php/RevistaCIDUI/article/view/349051/440222].
 • Solé, D.; Plesa, D.C. i Rion, L. (2018) “Un any de Cinestèsia: de projecte a realitat” en X. Tudela (ed.), Auriga. Revista de divulgació del món clàssic, 95, 38-40.
 • Solé, D.; Plesa, D.C. i Rión, L. (2017) "Presentació del nou Grup d'Innovació Docent Cinestèsia", a Auriga. Revista de divulgació del món clàssic, 90, 13-14.

PARTICIPACIONS A CONGRESSOS I JORNADES

Ponències

 • Palomar, N.; Solé, D.; Plesa, D. C. i Rion, L. (juliol 2018) "Dramatización y griegometrajes: por una experiencia integrada del griego" a PAIDEIA III: Trobada de Didàctica dels Estudis Clàssics, Barcelona.

Comunicacions

 • Solé, D. i Rion, L. (novembre 2019) “Ampliant horitzons en l’ensenyament del grec clàssic: les TIC i el mètode comunicatiu”, a XV Fòrum Auriga, Cervera.
 • Rion, L. i Solé, D. (novembre 2018) “La vía ‘cinestésica’ hacia el aprendizaje del griego activo” a Novae Viae. I Encuentro de Innovación Docente en Latín y Griego, Málaga.
 • Solé, D.; Plesa, D.C. i Rion, L. (novembre 2018) “Un any de Cinestèsia: de projecte a realitat” a XIV Fòrum Auriga, Manresa.
 • Solé, D.; Plesa, D.C. i Rion, L. (octubre 2018) “L’audiovisual: una oportunitat per a l’ensenyament del grec” a XVIII Simposi d’Estudis Clàssics (Noves tendències en els Estudis Clàssics), Barcelona.
 • Solé, D.; Plesa, D.C. i Rion, L. (novembre 2017) “Presentació del nou Grup d'Innovació Docent CINESTÈSIA” a XIII Fòrum Auriga, Reus.

Pòsters

 • Palomar, N., Solé, D., Rion, L. i Plesa, D. C. (juliol 2018) "L'audiovisual com a estímul per revitalitzar el grec a les aules. Una experiència d'enllaç entre la Secundària i la Universitat", a X Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), Girona.

Taules rodones

 • Amado, M.T., Llitjós, C., Luque, P., Palomar, N., Pascual, J., Garriga, E., Solé, D. i Giralt, S. (juliol 2018) "El teatre, una via cap al món clàssic?" a PAIDEIA III: Trobada de Didàctica dels Estudis Clàssics, Barcelona.

CURSOS DE FORMACIÓ I SEMINARIS

 • Solé, D. i Rion, L. (desembre 2019) “El llenguatge audiovisual com a una eina d’ensenyament- aprenentatge del grec clàssic”, a Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, Universitat de Barcelona.
 • Solé, D. i Rion, L. (juliol 2019) “El llenguatge audiovisual com a una eina d’ensenyament- aprenentatge del grec clàssic”, a Tallers de Formació del Professorat de Secundària del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, INS Menéndez y Pelayo, Barcelona.
 • Solé, D.; Rion, L. i Plesa, D.C. (març 2019) “L’audiovisual com a recurs per a la docència del grec clàssic” a XIII Jornades de didàctica de les llengües clàssiques, INS Moisès Broggi, Barcelona.
 • Solé, D.; Rion, L. i Plesa, D.C. (desembre 2018) “La via audiovisual per a l’ensenyament del grec” a Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, Universitat de Barcelona.
 • Solé, D.; Rion, L. i Plesa, D.C. (maig 2018) “Les preposicions gregues: Καθ'ἡμέραν” a Grau de Filologia Clàssica, Universitat de Barcelona.

COL·LABORACIONS EXTERNES